Tjänster för stålkonstruktionsarbeten

Cosmos Construction erbjuder stålbyggnationsrelaterade konstruktionstjänster, från koncept till design. Dessa tjänster inkluderar konsultation, framtagning av prototyper, val av material och analys av tillverkningsbarhet. Vi har omfattande designkunnande inom området förkonstruerade stålsystem för industri- och bostadsbyggnader.

Våra ingenjörer och stålkonstruktörer erbjuder ett komplett sortiment av konstruktionstjänster relaterade till kompetens inom CAE (Computer Aided Engineering) och CAD (Computer Aided Design), skräddarsydda för noggrann och kostnadseffektiv design med konstruktionsstål, och för detaljeringslösningar. I nära samarbete med arkitekter och entreprenörer erbjuder vi konstruktioner som kombinerar estetiskt tilltalande utseende med optimal funktionalitet.

Med mer är 20 års erfarenhet arbetar våra ingenjörer och projektteam tillsammans för att i varje ögonblick reagera på förändringar inom branschen och på kundernas krav.

För att fullgöra leveranser i rätt tid, och genomföra jobb med precision och flexibilitet, använder vi de senaste CAD-verktygen integrerade med skräddarsydda ERP-system för tillverkningen.