Industriell stålbyggnation

Under mer än 20 år har Cosmos Construction konstruerat och tillverkat industrihangarer, varuhus och andra stålkonstruktioner för blandade ändamål. Våra stålprodukter har använts för en mångfald av byggnationsbehov inom jordbruk och tillverkningsindustrier.

Cosmos Construction tekniska lösningar bygger på en ansenlig databas av designinformation, som har samlats under verksamhetsåren inom industrin.

Under år 2015 har företaget tilldelats certifikat för tillverkningskontroll av bärverksdelar enligt EN 1090-1:2009,+A1:2011, utförandeklass EXC2. Implementerade system för ”styrning av svetsprocesser” och ERP (Enterprise Resource Planning) garanterar att alla komponenter hanteras enligt optimala förfaranden. Beprövade system för styrning av leveranskedjan säkerställer att projekt levereras i rätt tid, enligt budget och med hög kvalitet.

Ökad snabbhet och kvalitet för byggnationer

Medan kraven från byggherrarnas sida på effektiv byggnation med hög kvalitet har ökat, har vi tittat på aspekter av byggnationsprocessen som kan öka kvaliteten och uppmuntra produktinnovation. De traditionella hantverks- och byggnationsteknikerna inom branschen har inte förändrats särskilt mycket under de senaste årtiondena och de flesta byggaktiviteter genomförs på byggplatsen under alla väderförhållanden; som följd av detta varierar byggnationens kvalitet och precision.

För att öka kvaliteten och precisionen börjar entreprenörerna i ökande omfattning se sig om efter byggnationstekniker som innefattar olika grader av prefabricering, för att förflytta en del av byggaktiviteterna till ett fabriksgolv där processen inte är väderberoende. Som ett resultat av detta har arbetsförhållandena och säkerheten förbättrats och således blir också kvaliteten hos det som byggs bättre än vad man kan åstadkomma utomhus.

Byggnationens snabbhet och effektivitet, och en förbättrad övergripande kvalitet hos byggnaderna, resulterade i växande uppskattning av stålbyggnationstekniker som utförs utanför byggplatsen, när det gäller affärs- och bostadsbyggnader.

Tack vare mindre arbete på byggplatsen kan en 20- till 40-procentig minskning av byggnationstiden uppnås, i jämförelse med byggnation på plats. Prefabricerade moduler transporteras till byggplatsen och monteras snabbt på fundament som har iordningsställts i förväg.

På komplicerade byggplatser möjliggör användningen av stål färre kontaktpunkter med marken, vilket minskar behovet av grävning. Konstruktionsstålens lättare vikt jämfört med andra stommaterial, t.ex. betong, möjliggör mindre och enklare fundament.

Dessa effektiviseringar av genomförandet innebär betydande resurseffektiviseringar och ekonomiska fördelar, inklusive accelererade projektscheman och minskade administrationskostnader på plats.