Bostadsbyggnation i stål

I ett brett fält som sträcker sig från stombyggnad, fasader och taksystem till trappor, brandstegar, balkonger och räcken, har stål använts i stor omfattning vid byggnation av bostadshus för att öka bygghastigheten och spara arbetskostnader, men också för att minska aktiviteterna på byggplatsen och därigenom väsentligt bidra till den övergripande byggsäkerheten. De prestandafördelar som byggnationsprocessen utanför byggplatsen för med sig är orsaken till den ökande uppskattningen av stålbyggnationsmetoden. All stålbyggnation använder sig av prefabricerade komponenter som monteras snabbt på byggplatsen.

Tack vare den låga vikten och den höga hållfastheten i förhållande till volymen minimerar stålkonstruktioner belastningarna på fundamenten, och ger därför besparingar i kostnaderna för underkonstruktioner. En stålkonstruktion väger mindre än hälften av en motsvarande betongkonstruktion, vilket ger lägre fundamentkostnader.

Stålbalkonger används i ökande omfattning vid bostadsbyggnation för att förhöja fasadens utseende vid lägenhetsprojektering. Vår omfattande erfarenhet inom området lätta stålkonstruktioner ger oss möjlighet att erbjuda en serie balkonger i standardkolstål och rostfritt stål eller glas. Beroende av byggnadens konstruktion erbjuder vi antingen fribärande, pelarstödda eller hängande stålbalkonglösningar.

Cosmos Construction Ltd erbjuder en serie standardutföranden på räcken, vägghängda ledstänger och skyddsräcken för fotgängare, i kolstål, rostfritt stål och glas. Vi utformar också skräddarsydda byggnationslösningar för komplicerade miljöer.