Teollisuuden teräsrakenteet

Cosmos Construction on suunnitellut ja valmistanut yli 20 vuoden ajan lentokonehalleja, varastoja ja muita erilaisiin käyttöihin tarkoitettuja teräsrakenteita. Terästuotteitamme on käytetty monenlaisiin rakentamistarpeisiin sekä maataloudessa että valmistusteollisuudessa.

Cosmos Construction suunnitteluratkaisujen tukena on valtava määrä suunnitteluosaamista ja -tietoa, jota olemme kartuttaneet alalla toimimiemme vuosien aikana.

Yhtiölle myönnettiin vuonna 2015 teräsrakenteiden tehdastuotannon ohjauksen EN 1090-1:2009,+A1:2011, EXC2 -vaatimustenmukaisuussertifikaatti. Toteuttamamme hitsausprosessinohjaus- ja toiminnanohjausjärjestelmämme takaavat, että kaikissa komponenteissa sovelletaan optimaalisia työstömenetelmiä. Koeteltu toimitusketjun ohjausjärjestelmämme varmistaa sen, että tilaukset toimitetaan ajallaan ja korkealaatuisina sekä että budjetissa pysytään.

Nopeampaa ja laadukkaampaa rakentamista

Rakennuttajien kasvavan korkealaatuisten rakennusten kysynnän innoittamina olemme perehtyneet sellaisiin rakentamisprosessin näkökohtiin, joissa on mahdollisuuksia kehittää laatua ja edistää tuoteinnovaatioita. Perinteinen rakennustekniikka ei ole muuttunut paljon viimeisten vuosikymmenten aikana. Useimmat rakentamiseen liittyvät työt suoritetaan rakennustyömaalla vaihtelevissa sääolosuhteissa. Tämä aiheuttaa rakennustyön laadussa ja tarkkuudessa vaihtelua.

Laadun ja tarkkuuden parantamiseksi urakoitsijat ovat ryhtyneet kehittämään rakennustekniikoita, joissa hyödynnetään eriasteisia tehdasvalmisteita. Näin voidaan siirtää osa rakennustyöstä tehdassaliin, jossa prosessi ei ole alttiina säätilalle. Tällä tavoin paranevat työolot ja työturvallisuus, ja rakentamisen laatu on parempi kuin ulkona saavutettaisiin.

Rakennustyön nopeus ja tehokkuus sekä kohteiden parempi laatu ovat nostaneet esivalmistettujen teräsrakenteiden houkuttelevuutta niin liike- kuin asuinrakentamisessakin.

Kun työmaalla tehtävä työ minimoidaan, voidaan rakennustyömaalla tarvittavaa aikaa lyhentää 20–40 prosenttia. Elementtirakenteiset kokoonpanot toimitetaan työmaalle ja asennetaan ripeästi perustuksille.

Monimutkaisilla rakennustyömailla teräksen käyttö mahdollistaa vähemmän kosketuskohtia maahaan, mikä vähentää tarvittavien kaivutöiden määrää. Muihin runkomateriaaleihin, esim. betoniin, verrattuna rakenneteräksen keveys mahdollistaa pienemmän ja yksinkertaisemman perustuksen.

Nämä toteutusta tehostavat seikat näkyvät huomattavassa kustannustehokkuudessa ja taloudellisuudessa eli käytännössä lyhempinä hankeaikatauluina ja työmaan hallintokustannuksina.